Nolikums

 2022.gada 86. Latvijas Čempionāta hokejā

Optibet Hokeja Līga

nolikums

 

 1. Mērķi un uzdevumi.

 

 • Noskaidrot 2022.gada Latvijas čempionu hokejā.
 • Pilnveidot hokejistu meistarību un gatavot rezerves Latvijas hokeja valstvienībai, ievērojot Latvijas nacionālās izlases, U-20 un U-18 izlašu intereses.
 • Popularizēt hokeju valstī.

 

 1. Čempionāta vadība.

 

 • Optibet Hokeja līgas čempionātu (turpmāk Čempionāts vai OHL) organizē un vada Latvijas Hokeja Federācija (turpmāk LHF).
 • Saskaņā ar šo nolikumu, sacensību tiešo vadību nodrošina LHF sporta direktors.
 • gada Čempionāts notiek atbilstoši:
  • IIHF hokeja spēles noteikumiem;
  • LHF valdes lēmumiem;
  • Nolikumam par 2022. gada Optibet Hokeja līgas čempionāta sarīkošanu un tā pielikumiem;
  • LHF “Disciplināro sodu” nolikumam;
  • LHF “Spēlētāju Pāreju” nolikumam;
  • Klubu direktorāta pieņemtajiem lēmumiem;
  • LHF Drošības reglamentam;
  • LHF Medicīnas komitejas COVID-19 drošības protokolam;
  • Citiem saistošiem LHF valdes un komisiju lēmumiem un apstiprinātajiem noteikumiem.
 • Čempionāta uzraudzību veic LHF sporta direktors un LHF sacensību direktors.
 • Čempionāta organizatoriskos jautājumus izskata direktorātos, kurus vada LHF sporta direktors. Direktorātu veido Čempionāta komandu pārstāvji un divi pārstāvji ar balsstiesībām no LHF. Kluba pārstāvis nevar būt komandas galvenais treneris.
 • Visus nolikuma, noteikumu pārkāpumus un pareizi iesniegtos protestus, izskata LHF Disciplinārā komisija. LHF disciplinārās komisijas lēmumus apelācijas kārtībā var pārsūdzēt LHF valdē.

 

 1. Laiks un vieta.

 

 • gada Čempionāts notiek no 2021.gada 4. septembra līdz LHF sporta direktora apstiprinātajā spēļu kalendārā paredzētajam laikam.
 • Čempionāta spēles atļauts rīkot tikai LHF apstiprinātās ledus hallēs.
 • Par haļļu atbilstību čempionāta rīkošanai lemj, LHF apstiprinātā, Haļļu pieņemšanas komisija.
 • Ikvienam Čempionātā startējošam klubam jānosaka savs mājas spēļu laukums, par ko rakstiski, pievienojot līguma starp klubu un ledus halli kopiju, jāinformē LHF sporta direktors.

 

 1. Dalībnieki.

 

 • Čempionātā var piedalīties Latvijas hokeja klubi, kas ir LHF biedri vai biedru kandidāti, kas samaksājuši biedru naudu par 2021.gadu, pilnībā nokārtojuši visas iepriekšējo gadu finansiālās saistības ar LHF.
 • Komandu, kas piedalās Čempionātā, jāvada (galvenais treneris) tikai licencētam A, B vai C kategorijas trenerim. Šī noteikuma neizpildes gadījumā komanda pie Čempionāta netiek pielaista.
 • Čempionātā atļauts piedalīties tikai LHF 2021./2022.gada sezonai licencētajiem hokejistiem.
 • Klubi, kuri startē Čempionātā, ir atbildīgi par savas komandas spēlētāju veselības apdrošināšanu, kā arī par spēļu vispārējo obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (pasākuma organizētāju civiltiesiskā atbildība par trešo personu mantai un veselībai nodarīto kaitējumu).
 • Čempionātā atļauts piedalīties hokejistiem, kuri dzimuši 2004.gadā un vecākiem.
 • Pielaist Čempionātam 2005.gadā dzimušos vai jaunākus hokejistus var tikai izņēmuma kārtā, un tikai ar treneru padomes atļauju.
 • Par visiem 2004.gadā dzimušajiem un jaunākiem hokejistiem (kuriem Čempionāta uzsākšanas dienā nav pilni 18 gadi), kopā ar vārdisko pieteikumu, jāiesniedz pilnībā aizpildīta speciālā veidlapa, gados jaunāka gadagājuma hokejista atļauja spēlēšanai vecākā vecuma grupā (LHF mājas lapā sadaļā „Par LHF" apakšpunktā „Dokumenti").
 • Katrai komandai, uzsākot Čempionātu, atļauts pieteikt ne vairāk par 30 (trīsdesmit) hokejistiem, ieskaitot vārtsargus. Līdz 2022.gada 1. februāra plkst. 17.00 visām komandām no iepriekš čempionātam pieteikto un licencēto hokejistu skaita, jānosaka tie 30 (trīsdesmit) hokejisti, ieskaitot vārtsargus, kuri turpinās Čempionātu. Pēc 2022.gada 1. Februāra plkst. 17.00 pieteikt un atsaukt spēlētājus, kā arī veikt izmaiņas komandā pieteikto hokejistu skaitā nav atļauts un to kopskaits nedrīkst pārsniegt 30 hokejistus, ieskaitot vārtsargus.

 

 • Klubiem, kam ir pieteiktas komandas gan Optibet hokeja līgā, gan Junioru attīstības hokeja līgas čempionātā, kopā ar komandas vārdisko pieteikumu, atļauts papildus pieteikt un vienlaikus (bet ne vienā dienā) izmantot kā Optibet hokeja līgas, tā Junioru attīstības hokeja līgas un U-17 spēlēs 11 spēlētājus, (vienu vārtsargu un desmit laukuma spēlētājus), kuri dzimuši no 2002. - 2004.gadam vai jaunākus.
  • Šie jaunākie 11 spēlētāji obligāti jāieraksta papildus pieteikumā un uz viņiem neattiecas pārejas periods, 1. februāris.
 • Tiem OHL klubiem, kam nav savas Junioru attīstības hokeja līgas komandas, kuriem ir sadarbības līgums ar kādu citu klubu, kam ir Junioru attīstības hokeja līgas vai U-17 komandas, ir atļauts pieteikt un vienlaikus (bet ne vienā dienā) izmantot kā Optibet hokeja līgas, tā Junioru attīstības hokeja līgas un U17 spēlēs 11 spēlētājus (vienu vārtsargu un desmit laukuma spēlētājus), kuri dzimuši 2002.-2004. gadā vai jaunāki. Šiem spēlētājiem jābūt kopējā 30 spēlētāju skaitā komandas pieteikumā Optibet hokeja līgā. Šos 11 jaunāka gadagājuma spēlētājus var pieteikt un atsaukt no komandas pieteikuma un uz viņiem neattiecas pārejas periods, 1. februāris.
 • Sadarbības līgumus atļauts noslēgt līdz 2021. gada. 1. oktobrim. Sadarbības līgumi jāiesniedz LHF ne vēlāk kā līdz 1. oktobra plkst. 17.00.
 • OHL klubam, kam nav pieteiktas komandas JAHL vai U-17 vecuma čempionātos, ir atļauts noslēgt tikai vienu sadarbības līgumu ar klubu, kam nav OHL komandas, bet ir JAHL vai U-17 vecuma komandas.
 • Sadarbības līgums darbojas tikai savstarpēji starp diviem klubiem jeb LHF biedriem. Piemērs: Ja OHL klubam ir sadarbības līgums ar klubu, kam ir tikai JAHL komanda un kuram ir sadarbības līgums ar citu JAHL komandu, - sadarbības līgums darbojas tikai ar konkrēto JAHL komandu un tās piederībā esošajiem spēlētājiem.
 • gada 1. februāris ir pēdējā diena, kad tiek pieņemti pareizi aizpildīti papildus spēlētāju pieteikumi.
 • -2004. gadā dzimušie spēlētāji drīkst atrasties komandas pamatpieteikumā un vēl tikai divos papildus pieteikumos čempionātiem – JAHL un LBJČH U17 vecuma grupā.
 • Ja komandas pieteikumā uz spēli iekļauti 2002. gadā līdz 2004. gadam dzimuši vai jaunāki hokejisti, tad:
  • Ja pieteikumā iekļauti 2 (divi) šādi hokejisti, atļauts uz spēli kopā pieteikt ne vairāk kā 22 (divdesmit divus) spēlētājus;
  • Ja pieteikumā iekļauti 1 (viens) šāds hokejists, atļauts uz spēli kopā pieteikt ne vairāk kā 21 (divdesmit vienu) spēlētāju;
  • Ja pieteikumā nav iekļauti šādi hokejisti, tad uz spēli atļauts pieteikt ne vairāk kā 20 (divdesmit) spēlētājus;
 • Atļauts pieteikt un izmantot līgas spēlēs ne vairāk par 7 (septiņi) attiecīgā vecuma ārvalstu hokejistiem.

 

 1. Sarīkošanas kārtība.

 

 • Čempionāta pirmajā etapā komandas izspēlē 6 apļus (katra ar katru), pēc kuriem tiek noteiktas 4 labākās komandas, atbilstoši punktu summai, kuras kvalificējas Čempionāta otrajam etapam, izslēgšanas turnīram.
 • Pēc Čempionāta pirmā etapa tiek noskaidrotas komandas, kuras izcīnījušas 5.-7. vietu atbilstoši iegūto punktu summai.
 • Čempionāta otrajā etapā 1.- 4. vietu ieņēmušās komandas izspēlē izslēgšanas turnīru:
  • Pusfinālā spēlē 1. vietas ieguvējs pret 4. vietu ieņēmušo komandu un 2. vietas ieguvējs pret 3. vietas ieguvēju. Spēles notiek līdz kādas komandas 4 (četrām) uzvarām. Uzvarētāji kvalificējas Čempionāta finālam;
  • Čempionāta finālu spēlē līdz kādas komandas 4 (četrām) uzvarām.
  • Laukuma priekšrocības Čempionāta otrajā etapā iegūst Čempionāta pirmajā etapā augstāku vietu ieņēmušās komandas. Attiecīgi pusfinālā un finalā pirmā, otrā un nepieciešamības gadījumā piektā un septītā spēle tiek aizvadīta augstāku vietu regulārajā čempionātā ieņēmušās komandas mājas hallē.
  • Precīzs izslēgšanas spēļu kalendārs tiek publicēts LHF mājaslapā.
 • Čempionātā 3.vietu iegūst komanda, kas zaudējusi izslēgšanas spēļu pusfinālā, bet ieguvusi lielāku punktu summu Čempionāta pirmajā etapā.
 • Čempionāta pirmajā etapā spēles ilgums pamatlaikā 3 x 20 minūtes tīrais spēles laiks ar ledus gatavošanu pēc katra perioda;
  • neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc 2 (divu) minūšu pārtraukuma bez ledus gatavošanas, tiek spēlēts piecu minūšu papildlaiks, trīs pret trīs (3:3), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem;
  • ja spēles rezultāts pēc papildlaika joprojām ir neizšķirts, pēc sausās ledus gatavošanas, tiek nozīmēta 3 (trīs) pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. Ja rezultāts vēl joprojām ir neizšķirts, komandas izpilda pa vienam pēcspēles metienam līdz uzvarētāja noskaidrošanai;
 • Čempionāta otrā etapa spēlēs spēles ilgums pamatlaikā 3 x 20 minūtes tīrais spēles laiks ar ledus gatavošanu pēc katra perioda;
  • neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc 17 (divu) minūšu pārtraukuma pēc ledus gatavošanas, tiek spēlēts 20 (divdesmit) minūšu papildlaiks, trīs pret trīs (3:3), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem;
  • ja spēles rezultāts pēc papildlaika joprojām ir neizšķirts, pēc sausās ledus gatavošanas, tiek nozīmēta 5 (piecu) pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. Ja rezultāts vēl joprojām ir neizšķirts, komandas izpilda pa vienam pēcspēles metienam līdz uzvarētāja noskaidrošanai. Metienu sēriju uzsāk viesu komanda;
  • Čempionāta izslēgšanas spēļu finālsērijā, neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc ledus gatavošanas, tiek spēlēts 20 (divdesmit) minūšu papildlaiks, pieci pret pieci (5:5), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem;
  • ja spēles rezultāts pēc papildlaika joprojām ir neizšķirts, pēc sausās ledus gatavošanas, tiek nozīmēta 5 (piecu) pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. Ja rezultāts vēl jo projām ir neizšķirts, komandas izpilda pa vienam pēcspēles metienam līdz uzvarētāja noskaidrošanai.
  • Čempionāta izslēgšanas spēļu finālsērijas septītajā spēlē, neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc ledus gatavošanas, tiek spēlēts 20 (divdesmit) minūšu papildlaiks, pieci pret pieci (5:5), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Ja pirmais papildlaiks beidzas bez vārtu guvuma, pēc ledus gatavošanas spēle tiek turpināta otrajā 20 minūšu papildlaikā, tad trešajā u.t.t. līdz kāda no komandām gūst uzvaras vārtus;
 • Spēles pārtraukumi, ledus gatavošanai, starp periodiem noteikti 17 min. gari.
 • Ar Čempionāta direktorāta lēmumu spēļu laikā var tikt izmantotas reklāmas pauzes.
  • Katrā periodā ne vairāk kā 2 (divas) reklāmas pauzes, katra 70 (septiņdesmit) sekundes gara.
 • Spēļu sākums darba dienās ne vēlāk kā 19.30 un ne agrāk kā 18.30, sestdienās, svētdienās un brīvdienās ne vēlāk kā 19.30 un ne agrāk kā 13.00,
 • Spēļu sākuma laiki var mainīties, ievērojot Čempionāta direktorāta lēmumus un LHF mediju partnera intereses, lai nodrošinātu spēļu translācijas tiešraides televīzijā vai citos mediju kanālos.

 

 1. Vienas spēles sarīkošanas kārtība

 

 • Spēlei jānotiek LHF kalendārā paredzētajā laikā.
 • Tikai LHF sporta direktoram vai LHF sacensību direktoram ir tiesības mainīt kalendārā paredzētās spēles datumu un/vai sākuma laiku, ja iestājušies “force major” apstākļi.
 • 60 minūtes pirms spēles sākuma komandas no spēles sekretāra saņem spēles pieteikuma veidlapas, 45 minūtes pirms spēles sākuma komandas pārstāvjiem jāiesniedz spēles sekretāram sastāva pieteikums. Kā pirmajiem tas jāiesniedz viesu komandai.
 • 45 minūtes pirms spēles sākuma, uz halles tablo, jāieslēdz atpakaļskaitīšanas laiks.
 • Spēles sākuma laiks jānorāda tas laiks kad, tiks izdarīts spēles pirmais ripas iemetiens.
 • Laukuma saimniekam pirms spēles noteiktā sākuma laika, jānodrošina komandām 15 minūšu iesildīšanās uz ledus, kā arī jāparedz 15 minūtes ledus sagatavošanai, kopā ne mazāk par 30 minūtēm pirms spēles sākuma laika.
 • Viesu komandai uz ledus jāiznāk ne vēlāk kā 2:00 min., mājinieku komandai 1:45 min. pirms spēles sākuma.
 • Laukuma saimniekiem 30 minūtes pirms spēles (līdz ar iesildīšanās uz ledus laika sākumu) un tās laikā jānodrošina licencēta medicīnas personāla klātbūtne - neatliekamā medicīniskās palīdzības brigāde, ārsts un ārsta palīgs vai jānodrošina attiecīgi iekārtots medicīnas kabinets ar sertificēta medicīnas personāla klātbūtni.
 • Medicīnas kabinetam jābūt iekārtotam atbilstoši Medicīnas komisijas izstrādātajam nolikumam.
 • Medicīnas personālam līdz komandu iziešanai uz iesildīšanos obligāti jāparakstās spēles pieteikumā, norādot sava medicīnas darbinieka sertifikāta numuru vai uzspiežot ārsta zīmogu.
  • Ja spēles laikā ir aizdomas, ka kāds no spēlētājiem guvis traumu, komandas ārstam jāaizpilda savainojuma ziņojuma veidlapa un ar parakstīta jāiesniedz tā spēles sekretāram.
 • Spēlei obligāti jāsākas ne vēlāk par 30 (trīsdesmit) minūtēm pēc noteiktā tās sākuma laika (ieskaitot komandu iesildīšanās laiku).
 • Ja līdz noteiktajam spēles sākuma laikam sertificēts medicīnas personāls nav parakstījies laukuma saimnieku spēles pieteikumā, spēle nevar sākties un mājinieku komandai tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.
 • Spēle var sākties, ja spēles protokolā ierakstīti un uz sasveicināšanos laukumā izgājuši 11 spēlētāji, tajā skaitā vārtsargs:
 • Spēlētājs, kurš ir komandas pieteikumā Čempionātam, bet nav iekļauts komandas pieteikumā uz spēli un nav ierakstīts protokolā, nevar piedalīties spēlē.
 • Ja šādu, spēlei nepieteiktu hokejistu, sekretārs atklāj spēles gaitā, galvenajam tiesnesim viņš nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku.
 • Ja šāds spēlei nepieteikts spēlētājs atradās uz laukuma vārtu gūšanas brīdī, vārtu guvums netiek ieskaitīts.
 • Ja šāds spēlei nepieteikts spēlētājs izdara noteikumu pārkāpumu, galvenajam tiesnesim viņš nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku, bet sods jāizcieš komandas trenera nozīmētam spēlētājam.
 • Ja tiek konstatēts fakts, ka spēlē piedalījies hokejists, kurš nav komandas pieteikumā čempionātam, komandai tiek piešķirts zaudējums konkrētajā spēlē. LHF disciplinārā komisija pieņem lēmumu par attiecīgās komandas sodīšanu.
 • Pēc spēles sākuma spēles sekretāram aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas protokolā ierakstīto komandu spēlētāju sastāvos (papildināt vai izsvītrot no protokola kādu spēlētāju). Ja kāda no komandām šo noteikumu neievēro, tad ar disciplinārās komisijas lēmumu tai var piešķirt zaudējumu spēlē, bet mača tiesnesis un sekretārs, kuri veica izmaiņas protokolā ierakstīto spēlētāju sastāvā pēc spēles sākuma, var tikt sodīti, atbilstoši tiesnešu komitejas lēmumam.
 • Uz komandas rezervistu soliņa spēles laikā drīkst atrasties ne vairāk par sešiem, pieteikumā norādītajiem komandas pārstāvjiem.
 • Laukuma saimniekiem jānodrošina laukuma un brigādes tiesneši ar tēju, dzeramo ūdeni (ne mazāk par 6 x 1 litra pudelēm laukuma tiesnešiem), vienreizlietojamajām glāzēm un nepieciešamajām eletroierīcēm ūdens uzsildīšanai.
 • Laukuma saimniekiem jānodrošina pretinieku komanda ar dzeramo ūdeni (ne mazāk par 20 litriem).).
 • Laukuma saimniekiem, 60 min. pirms spēles, spēles laikā un 60 min. pēc spēles, jānodrošina interneta pieslēgums, vismaz 50mbps, pie tiesnešu galdiņa un tiesnešu brigādes telpās, spēles pārraidīšanai internetā LHF mājas lapā (on-line) un interneta televīzijā. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.
 • Laukuma saimniekiem, spēles sekretariāts, jānodrošina ar atsevišķu telpu, printeri un kopētāju, dokumentācijas pavairošanai. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.
 • Laukuma saimniekiem jānodrošina atsevišķa ģērbtuve laukuma tiesnešiem, kurā pieejama no komandām nodalīta dušas telpa, vismaz 2 (divas elektrības rozetes un bezvadu interneta pieslēgums, un kurā netiek uzglabātas komandas un/vai to pārstāvju mantas.

 

 1. Papildinājumi sacensību noteikumos.

 

 • Čempionātā pieteiktajiem spēlētājiem jābūt patstāvīgam spēlētāja numuram kontrastējošā krāsā spēles kreklam, kas obligāti ierakstāms komandas pieteikumā čempionātam. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.
 • Uz abu krāsu komandas formas tērpiem obligāti jābūt spēlētāju uzvārdiem uz formas tērpa muguras, kontrastējošā krāsā spēles kreklam. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.
 • Hokejists, kurš Čempionāta spēlē iesaistās ar atšķirīgu spēlētāja numuru nekā to, kas spēlētājam ierakstīts komandas pieteikumā čempionātam, drīkst turpināt spēli, ja tiek veikti attiecīgi labojumi spēles protokolā
 • Atļaut piedalīties Čempionāta spēlē ar neatbilstošu spēlētāja numuru, vai pieprasīt nomainīt spēles kreklu (krekls nosmērēts ar asinīm, saplēsts vai kā savādāk bojāts), var tikai spēles galvenais tiesnesis un/vai spēles inspektors.
 • Spēles protokolā, kā uzvaras vārtu guvējs, tiek atzīmēts spēlētājs, kurš realizējis pēdējo pēcspēles metienu, pēc kura ir noteikts sacensības uzvarētājs.
 • Laukuma saimniekam ir jānodrošina sistēma “video gols”, kā arī operators sistēmas apkalpošanai.
 • Sistēmu “video gols” spēles tiesnešiem atļauts izmanto, lai noskaidrotu vai:
  • Ripa pilnībā šķērsojusi vārtu līniju;
  • Ripa pilnībā šķērsojusi vārtu līniju, pirms vārti izkustināti no vietas, (saskaņā ar hokeja spēles noteikumu punktu nr.98);
  • Ripa pilnībā šķērsojusi vārtu līniju pirms perioda beigu signāla;
  • Ripa raidīta vai mesta vārtos ar roku, kāju vai ar nodomu virzīta ar kādu citu uzbrukumā esoša spēlētāja ķermeņa daļu;
  • Ripa vārtos atlēkusi no laukuma tiesneša;
  • Ripu, pirms tā pilnībā šķērsojusi vārtu līniju, uzbrūkošās komandas spēlētājs raidījis ar augstu paceltu nūju, virs vārtu pārliktņa augstuma;
  • Ripa raidīta vārtos, pēc tam kad uzbrūkošās komandas spēlētājs bloķējis vārtsargu (“vārtsarga bloķēšana”);
  • Ripa iekļūst vārtos kā nepārtrauktas spēles kulminācija, kur spēles rezultāts neietekmēja tieneša pūtienu svilpē pazaudējot skatu uz ripu;
  • Visu potenciālo vārtu guvumi soda metienos vai pēcspēles soda metienu sērijā, lai nodrošinātu piemērojamo noteikumu atbilstību (t.i., vārtsargs pamet vārtsarga vārtu laukumu pirms laukuma spēlētājs ir pieskāries ripai, kas atrodas uz centrālā iemetiena punkta, vārtsarga nūjas mešana, vārtsarga vārtu izbīdīšana, laukuma spēlētājs kontrolē ripu virs plecu augstuma, laukuma spēlētājs veic neatļauto spin-o-rama kustību, laukuma spēlētāja turpmāka ripas spēlēšana – dubultpieskāriens, atlēkošā ripa, utt.)
 • Trenerim pēc vārtu guvuma ir tiesības pieprasīt “Coach challenge”, lai izskatītu vārtu guvumu pēc 7.7.1. - 7.7.7. nolikuma apakšpunktiem.
  • Ja lēmums uz ledus paliek nemainīgs, komanda kura pieprasījusi ”Coach challenge” tiek piešķirts mazais soliņa sods (2min), attiecīgajai komandai par katru nākamo neveiksmīgo ”Coach challenge” pieprasījumu tiek piešķirts dubultais mazais soliņa sods (2+2min)
 • LHF tiesnešu sektors pēc spēles video materiālu izskatīšanas, ir tiesīgs veikt spēlētāju statistikas precizēšanu.
 • Tiesnešu komitejai pēc spēles video materiālu izskatīšanas ir tiesības papildus piešķirt vai anulēt jebkuru spēles laikā piešķirto lielo sodu. Par pamatu tiek uzskatīts televīzijas translācijas ieraksts.
 • LHF tiesnešu sektors ir tiesīgs pēc spēles izskatīt tiesneša ziņojumus par nepareizu ekipējumu un piespriest naudus sodu spēlētājiem, ja pēc otrā galvenā tiesneša brīdinājuma ekipējums netiek sakartots. Tiek izskatīti:
  • Neatbilstoši uzliktiem ķiveru stikliņiem;
  • Nesportisku uzvedību – simulāciju un tēlošanu. Katru šādu noraidījumu izvērtē Tiesnešu kvalitātes komisija.;
  • Par neatbilstoši uzvilktiem krekliem(krekli biksēs);
  • Ja uz spēlētāja ķiveres ir numura uzlīme, tai ir jāsakrīt ar spēles krekla numuru.
 • Spēlētājs, kuram piespriesta diskvalifikācija, nedrīkst tikt pieteikts vai atsaukts no komandu pieteikumiem diskvalifikācijas izciešanas laikā.
 • Par visiem jautājumiem saistībā ar attiecīgo klubu, tā spēlētājiem, vadību, personālu, čempionāta izspēles kārtību, kalendāriem, u.tml. Čempionāta direktors un LHF pārstāvji kontaktēsies tikai ar OHL direktorāta oficiālajiem kluba pārstāvjiem.
 • Sākot Čempionāta otro etapu tiek dzēsti visi iepriekš piešķirtie 10 minūšu disciplinārsodi.

 

 • . Pieteikumi.

 

 • Klubiem jāiesniedz apstiprinājums dalībai Optibet hokeja līgā līdz 2021.gada 20. jūlijam(iepriekšējais pieteikums).
 • Komandu vārdiskais pieteikums dalībai Čempionātā jāiesniedz LHF līdz 2021.gada 20. augustam.
 • Kopā ar vārdisko pieteikumu jāpievieno apstiprinājums par nolikuma 18.1. sadaļā noteikto Čempionāta dalības maksas veikšanu un standarta līguma kopija ar halli, kurā tiks aizvadītas Čempionāta mājas spēles, kā arī 4.4 sadaļā minēto cilvēktiesiskās apdrošināšanas polises kopija.
 • Pilnībā aizpildīti vārdiskie pieteikumi uz LHF apstiprinātas veidlapas (LHF mājas lapā sadaļā „Par LHF" apakšpunktā „Dokumenti") līdzdalībai Čempionātā jāiesniedz kopā ar aizpildītām speciālajām veidlapām, t.sk. par hokejistiem, kuri dzimuši 2003.gadā vai jaunāki (attiecīgi, kuriem uz čempionāta sākšanas datumu nav pilni 18 gadi) un iekļauti papildu pieteikumā.
 • Līdz ar vārdisko pieteikumu, klubiem elektroniskā veidāLHF Datubāzes sistēmā, jāiesniedz:
  • Spēlētāju foto komandas spēles kreklā 3x4 cm (pases foto vertikālā formātā, foto garākā mala – vismaz 1000 px) .PDF vai .JPG formātā;
  • Komandas oficiālajām personām (uzvalkā ar kaklasaiti) foto 3x4 cm (pases foto vertikālā formātā) .PDF vai .JPG formātā;
  • Komandas foto .PDF vai .JPG formātā.
 • Ārvalstu hokejistiem un Latvijas klubu spēlētājiem, kuri maina piederību klubam, piesakot viņus dalībai Čempionātā, jābūt pilnībā nokārtotām IIHF vai LHF pārejas kartēm.
 • Spēlētāju piederību klubam nosaka LHF nolikums „Par spēlētāju pāreju”.
 • Ja spēlētājs, kurš pieteikts Čempionātam maina kluba piederību, vecā kluba pienākums ir atsaukt spēlētāju no Čempionāta pieteikuma.
 • Papildu pieteikumi, līdz 2022.gada 1. februārim, iesniedzami LHF birojā katru darba dienu no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās čempionāta spēles.
 • Izmaiņas pieteikumos iespējams veikt izmantojot elektronisko pastu. Šajos gadījumos vērā tiek ņemta pieteikuma noformējuma pareizība, ieskaitot visu nepieciešamo parakstu esamību papildu pieteikumā, visu nepieciešamo papildu dokumentu esamību un elektroniskā pasta saņemšanas laiku LHF.
 • Komandu pieteikumā minētie komandu sastāvi un spēlētāju profili tiek publicēti LHF mājas lapā, lai nodrošinātu caurskatāmību un godīgas spēles principu ievērošanu, atbilstoši Čempionāta nolikumam.
 • Komandas Čempionātam var pieteikt līdz 10 (desmit) oficiālajiem komandu pārstāvjiem.
 • Oficiālās kluba personas, kuras atļauts pieteikt Čempionātam:
  ▪ Spēlētājs;
  ▪ Kluba vadītājs;
  ▪ Treneris;
  ▪ Medicīnas personāls;
  ▪ Ekipējuma menedžeris.

 

 1. Uzvarētāju noteikšana.

 

 • Komandu vietas Čempionātā tiek noskaidrotas atbilstoši izcīnīto punktu summai.
 • Čempionātā par:
  • Uzvaru pamatlaikā komandai - 2 punkti;
  • Uzvaru papildlaikā vai pēcspēles metienos - 2 punkti;
  • Zaudējumu papildlaikā vai pēcspēles metienos - 1 punkts;
  • Zaudējumu pamatlaikā - 0 punkti;
 • Ja Čempionāta noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kura atbilst kritērijiem, kas ir sarindoti atbilstoši svarīguma pakāpei:
  • Vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
  • Labāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;
  • Vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs;
  • Vairāk uzvaru visās čempionāta spēlēs;
  • Labāka vārtu starpība visās čempionāta spēlēs;
  • Vairāk gūto vārtu visās čempionāta spēlēs;
  • Mazāka komandas soda minūšu summa čempionātā;
  • Mazāk spēlētāju saņēmuši “Spēles sodu” (MP-25 min);
  • Ar izlozes palīdzību.

 

 

 • Ja komanda vēlas iesniegt protestu, tad komandas galvenajam trenerim vai kluba vadītājam, nekavējoties par to jāpaziņo spēles galvenajam tiesnesim, kurš mutisko pieteikumu fiksē spēles protokolā. Tas jāizdara ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla. Mutiskais protesta pieteikums jāapstiprina ar parakstu.
 • Rakstiskais protests, kuru parakstījis kluba vadītājs, ar izsmeļošu protesta būtības izklāstu, 24 stundu laikā, skaitot no spēles sākuma laika, neskaitot brīvdienas un svētku dienas jānosūta (pasta zīmogs) vai jānogādā LHF personīgi.
 • Iesniedzot rakstisko protestu, klubam jāsamaksā nolikuma 18.2. sadaļā noteiktā Čempionāta protesta pieteikuma maksa. Iesniedzot LHF rakstisko protestu ir jāpievieno apliecinājums par protesta pieteikuma maksas veikšanu kopija.
 • Ja disciplinārā komisija, vai LHF valde, apelācijas kārtībā, protestu apmierina, iemaksātā protesta pieteikuma maksa tiek atgriezta protesta iesniedzējam.
 • Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par:
  • Aizmugures stāvokli;
  • Ripas pārmetieniem;
  • Iemetienu vietas izvēli;
  • Sodu noteikšanu;
  • Ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem;
 • Ja 24 stundu laikā spēles protokolā pieteiktā protesta, rakstiskais izklāsta teksts netiek iesniegts LHF, klubs tiek sodīts ar naudas sodu EUR 150,00 apmērā. Kopā ar protestu atļauts iesniegt papildus nerediģētus video materiālus Disciplinārās komisijas vajadzībām.

 

 1. Klubu un arēnu pienākumi.

 

 • Komandām, kuras piedalās sacensībās, jābūt diviem krāsu ziņā atšķirīgiem formas tērpu komplektiem. Viesu komanda spēles aizvada gaišās krāsas formas tērpos, laukuma saimnieki - tumšās, kontrastējošas, krāsas formas tērpos. Iespējama formas tērpu saskaņošana un krāsu maiņa starp komandām, bet tikai pirms pieteikumu uz spēli iesniegšanas.
 • Laukuma saimniekiem jānodrošina viesu komandai ģērbtuves 90 (deviņdesmit) minūtes pirms noteiktā spēles laika sākuma.
 • Hallēs, kurās notiek Čempionāta spēles, redzamā vietā jāizvieto turnīra tabulas un hallē notiekošo Čempionāta spēļu kalendārs.
 • Tribīnēs Čempionāta spēļu laikā jābūt atzīmētām divām sēdvietām LHF pārstāvjiem. Šīs vietas jāsaskaņo ar Čempionāta vadību.
 • Ja klubs pārdod biļetes uz Čempionāta spēli, tad tam jānodrošina pretinieku komandai 30 bezmaksas biļetes.
 • Uz katru Čempionāta spēli klubam, laukuma saimniekiem sadarbībā ar halles administrāciju obligāti jānorīko atbildīgā persona, kuras vārds un telefona numurs obligāti ierakstāms komandas pieteikumā uz spēli. Par to jāinformē arī viesu komanda.
 • Lēmumu par sankcijām pret klubu, kas pieteicis komandu līdzdalībai čempionātā, bet turnīra gaitā atsauc komandas dalību čempionātā, pieņem LHF disciplinārā komisija un apstiprina LHF valde.

 

 

 1. Tiesības

 

 • Biļešu tirdzniecības un to cenu noteikšanas tiesības uz Čempionāta mājas spēlēm pieder klubiem.
 • Komandai nav tiesību atteikt ierašanos uz kalendārā paredzēto spēli, pamatojot to ar spēlētāju slimību, transporta trūkumu vai jebkuru citu iemeslu.
 • Komandas nosaukumā atļauts iekļaut ne vairāk kā divus nosaukumus, prioritārais ir kluba nosaukums.
 • Komandu oficiālajiem pārstāvjiem un spēlētājiem nav tiesības iejaukties tiesnešu darbā vai jebkādā citā veidā traucēt tos:
  • Ieejot tiesnešu ģērbtuvēs;
  • Hokeja arēnā, spēles laikā;
  • Pēc spēles preses konferencēs, masu medijos vai sociālajos tīklos izteikt neapmierinātību par tiesnešu darbību, par pretinieku klubu vadītājiem, spēlētājiem, treneriem un čempionāta organizatoriem;

 

 1. Mārketinga un reklāmas izvietošanas noteikumi.

 

 • Savas jurisdikcijas robežās LHF un Čempionāta klubi veic reklāmas darbības, pamatojoties uz līgumiem ar reklāmdevējiem un sponsoriem.
 • Klubam, kopā ar haļļu īpašniekiem, jāgarantē LHF karoga, LHF logo, čempionāta logo(LHF sedz visus tehniskos izdevumus izvietošanai hallē). LHF karoga un LHF logo neizvietošanas gadījumā par pārkāpumu – sods EUR 100,00 apmērā, atkārtotā gadījumā - EUR 500,00 apmērā.
 • Klubam jānodrošina čempionāta logo, LHF logo un čempionāta ģenerālsponsora logo (LHF sedz izgatavošanas izmaksas) uz savas komandas formas tērpiem. Pārējās reklāmas tiesības uz savas komandas formas tērpiem, laukuma apmalēm, ledus laukuma, kur mājas spēles aizvada komanda, pieder klubiem. Visas reklāmas pirms Čempionāta sākuma obligāti jāsaskaņo ar LHF komunikāciju un mārketinga departamentu.
 • Klubi ir atbildīgi par savas fanu atribūtikas, suvenīru un citiem izstrādājumiem, ražošanu un tirdzniecību.
 • Klubiem ir tiesības veikt savu sponsoru produktu tirdzniecību vai degustācijas hallē vai tās teritorijā spēļu laikā.
 • Čempionāta, hokeja popularizēšanas nolūkos vai ievērojot klubu sponsoru intereses, klubi ir tiesīgi veikt dažādas aktivitātes spēļu pārtraukumos, iepriekš saskaņojot ar LHF un informējot pretinieku komandu, nepārsniedzot spēļu pārtraukumiem noteikto laiku.
 • Klubiem ir pienākums izvietot Čempionāta, Čempionāta ģenerālsponsora un LHF logo:
 • preses konferenču norises vietā;
 • interviju fonā;
 • uz visām spēļu reklāmas afišām un baneriem (drukātajiem un web);
 • videomateriālos, atbalstītāju un sadarbības partneru sadaļā.

Reklāmu neizvietošanas gadījumā par pārkāpumu – sods līdz EUR 150. 

 • Klubiem jāsadarbojas ar LHF, lai popularizētu Čempionāta tēlu.
 • Visas Čempionāta spēļu tiešraižu tiesības (TV/Interneta portālos) pieder LHF.
 • LHF ir tiesības uz televīzijas, video un foto materiālu izmantošanu, kuros attēlotas atsevišķas Čempionāta spēles vai to kopums, ieskaitot spēlētāju, treneru attēlus. Ievērojot iekšējo privātuma politiku, LHF var tos izmantot, savās un LHF sponsoru aktivitātēs, ar mērķi popularizēt OHL klubus. Šādas tiesības neatceļ klubu/komandu tiesības uz šādiem materiāliem, kas fiksēti savās mājas spēlēs. Klubs ir atbildīgs par Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu ievērošanu, veicot Čempionāta norises un dalībnieku fotogrāfēšanu un/vai filmēšanu, t.sk. par fotogrāfēšanas/filmēšanas atļaujas saņemšanu no spēlētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

 

 

 1. Atbildība.

 

 • Klubu vadītājiem, treneriem, spēlētājiem un menedžeriem ir jāievēro LHF Ētikas kodekss.
 • Klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu uzvedību sacensību laikā, ieskaitot stundu pirms un tikpat ilgu laiku pēc spēles. Klubi un to vadītāji atbild par žurnālistu akreditāciju gadījumos, ja noteikta ieejas maksa uz spēli, izsludinot akreditācijas noteikumus savā mājas lapā.
 • Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīti visi gadījumi, kad:
  • savlaicīgi nav ieradies medicīnas personāls;
  • laukums nav sagatavots spēles sākšanai, ko regulārajā čempionātā izlem spēles tiesneši, izslēgšanas spēlēs, piedaloties arī spēles inspektoram;
  • komandā nav pietiekams spēlētāju skaits;
  • viesu komandai ceļā sabojājies transports;
  • citi gadījumi, kad pēc spēles galvenā tiesneša uzskatiem spēle nevar sākties noteiktajā laikā.
 • Par neierašanos uz spēli komandai ieskaita zaudējumu ar 0:W un Disciplinārā komisija lemj par attiecīgā soda piemērošanu.
 • Komanda, kas neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, sedz visus izdevumus, kas radušies pretinieka komandai, lai sarīkotu šo sacensību (tiešās ar spēli saistītās izmaksas), saskaņā ar LHF iesniegto radušos zaudējumu tāmi un disciplinārās komisijas lēmumu.
  • Iekļaujamie izdevumi:
 • Ledus īres izmaksas;
 • Spēles tiesneši;
 • Medicīnas personals;
 • Apsardzes darbinieki, ko apstiprina spēles galvenais tiesnesis.
  • Pēc otrā neierašanās gadījuma komanda var tikt izslēgta no Čempionāta un sodīta ar soda naudu saskaņā ar LHF valdes lēmumu.
  • Spēļu rezultāti izslēgtajai un pārējām komandām tiek ieskaitīti, ja izslēgtā komanda nospēlējusi vairāk nekā 50% turnīra spēļu. Pretējā gadījumā spēļu rezultāti turnīra tabulā tiek anulēti.
  • Klubs atbild un nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību hallē stundu pirms spēles, spēles laikā un stundu pēc spēles beigu signāla.

 

 1. Tiesneši.

 

 • Čempionāta spēles ir tiesīgi apkalpot LHF tiesnešu komitejas licencēti laukuma tiesneši, kā arī starpvalstu savstarpējās apmaiņas ietvaros nozīmēti un apstiprināti tiesneši, un LHF licencēti brigādes tiesneši.
 • Tiesnešus uz spēlēm nozīmē LHF Tiesnešu komiteja.
 • Nepieciešamības gadījumā spēļu uzraudzību veic tiesnešu komitejas nozīmēti spēļu inspektori.
 • Tiesnešu lēmums spēles gaitā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne klubu vadītāji, ne treneri.
 • Čempionāta spēles tiesā divi galvenie tiesneši un divi līnijtiesneši, tās apkalpo tiesnešu brigāde, kuras sastāvā ir sekretārs, divi soda laika tiesneši, tīrā laika tiesnesis, informators, statistikas tiesnesis. Izslēgšanas spēlēs papildus viens dežūrtiesnesis.

 

 

 1. Apbalvošana

 

 • Pēc Čempionāta pirmā etapa uzvarētāju komandai tiek pasniegts regulārās sezonas uzvarētāju kauss.
 • Čempionāta uzvarētājs tiek apbalvots ar ceļojošo Latvijas čempionu kausu un šī kausa kopiju. Spēlētāji un komandas vadība saņem čempionu zelta medaļas (kopskaitā 40).
 • Otrās vietas ieguvējas komandas spēlētāji un komandas vadība saņem Čempionāta sudraba medaļas (kopskaitā 40).
 • Trešās vietas ieguvējas komandas spēlētāji un komandas vadība saņem Čempionāta bronzas medaļas (kopskaitā 40).
 • LHF pasniedz speciālbalvas 2022.gada Čempionāta:
  • Labākajam vārtsargam;
  • Labākajam aizsargam;
  • Labākajam uzbrucējam;
  • Regulārā čempionāta rezultatīvākajam hokejistam
  • Labākajam jaunajam spēlētājam(Līdz U20 vecumam ieskaitot);
 • LHF pasniedz speciālbalvas 2022.gada Čempionāta izslēgšanas turnīrā:

16.3.5. Fināla vērtīgākajam spēlētājam;

16.3.5. Pēdējās finālspēles laukuma tiesnešiem;

 • Speciālbalvu ieguvējus izvirza komandu galvenie treneri, nosakot 3 labākos savā komandā un 3 labākos no citām komandām. Rezultātus apkopo un labākos spēlētājus izvirza apstiprināšanai čempionāta direktorāts, bet apstiprina LHF valde.

 

 1. Personas datu apstrāde.

 

 • Iesniedzot komandas pieteikumu Latvijas Hokeja federācijā, komandas pārstāvis ir atbildīgs par iesniegto datu precizitāti un likumību, t.sk. par piekrišanas saņemšanu spēlētāju personas datu publicēšanai LHF mājas lapas vietnē;
 • Lai nodrošinātu godīgas spēles principus, LHF veic personas datu apstrādi attiecībā uz licencētajiem spēlētājiem un komandas pārstāvjiem;
 • Personas datu apstrāde tiek veikta sekojošā apjomā: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, augums, svars un fotoattēls;
 • Pamatojoties uz sporta likuma 18.2 pantu - Sportista pienākums ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus;
 • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai noteiktu sportista piederību komandai un grupai, attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu sportistu rezultātiem, atbilstoši sacensību nolikumam;
 • Pamatojoties uz sporta ētikas un godīgas spēles principiem, kā arī uz Sporta likuma 15.1 pantā noteikto, jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti (t.sk. spēlētāju relativitātē) publicējami nesagrozīti, lai aizstāvētu sabiedrības intereses;
 • Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu LHF var veikt pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu sporta notikuma atspoguļošanai mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī veikt rezultivitātes un statistikas datu publicēšana;

 

 

 1. Finansiālie noteikumi.
  • gada Čempionāta komandām noteikta dalības maksa EUR 700,00 apmērā, kas nomaksājama līdz komandas vārdiskā pieteikuma iesniegšanai.
  • gada Čempionāta komandām noteikta protesta pieteikuma maksa EUR 300,00 apmērā.
  • LHF sedz izdevumus, kas saistīti ar:
   • Tiesnešu apmaksu, viņu komandējuma un ceļa izdevumiem;
   • Čempionāta tiešās vadības nodrošināšanu;
   • Čempionāta balvu iegādi un pasniegšanu;
   • Čempionāta reklāmas nodrošināšanu;
   • Čempionāta televīzijas translāciju nodrošināšanu.
  • LHF ir tiesīga pieprasīt no komandām depozīta maksu par dalību Čempionātā, pamatojoties uz LHF valdes lēmumu.

 


 

PIELIKUMS NR. 1

PIEŅEMTS  

 1. gada

             

             

__________________

 

 

Latvijas hokeja federācijas Drošības pasākumu

reglaments

 

 1. Reglamenta lietotie termini un saīsinājumi

 

 • LHF – Biedrība “Latvijas Hokeja federācija”;
 • Rīkotājs – biedrība “Latvijas Hokeja federācija” jeb jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru LHF ir deleģējusi plānot un organizēt publisku pasākumu, un kurai ir saistoši Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kā arī LHF iekšējie izdotie normatīvie akti;
 • Pasākums – Rīkotāja plānots un/vai organizēts sporta, svētku, piemiņas, izklaides vai atpūtas pasākums neatkarīgi no norises vietas īpašuma piederības;
 • Pasākuma norises teritorija – šī reglamenta izpratnē jebkura vieta, kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai un kurā pasākumu organizē Rīkotājs;
 • Kārtības uzturētāji – Valsts policija vai pašvaldības policija, kā arī juridiskā persona, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru Rīkotājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības prasību izpildi pasākuma laikā, vai Rīkotāja norīkotas personas, kas pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
 • Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu vai apmeklē Pasākumu;
 • Kontroles telpa – telpa, kas ir paredzēta personālam, kurš nodrošina sabiedrisku kārtību un drošību Pasākuma laikā (galvenais policijas virsnieks, stadiona atbildīgā persona, kluba drošības darbinieks un LHF pārstāvis);
 • OHL – Optibet Hokeja Līga;
 • JAHL – Junioru Attīstības Hokeja Līga;
 • LBJČH – Latvijas Bērnu un Jautnatnes Čempionāts Hokejā;
 • Reglaments – šis reglaments.

 

Vispārīgie noteikumi

 

2.1. Reglaments attiecas uz LHF organizētajām sacensībām. Reglamenta mērķis ir nodrošināt LHF organizēto publisko pasākumu netraucētu un drošu norisi;

2.2. Reglaments izstrādāts pamatojoties uz likumu ”Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, Latvijas Republikā, LHF spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Prasības pasākuma Rīkotājam

 

3.1. Rīkotājam jānodrošina Reglamenta prasību izpilde;

3.2. Rīkotājam uz katru pasākumu jānozīmē atbildīgo personu par tehnisko drošību un atbildīgo personu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu (Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē);

3.3. Rīkotājam nodrošināt apmeklētāju personīgo mantu apskati, ja nepieciešams;

3.4. Rīkotājam jānodrošina sabiedriskā kartība un drošība Pasākuma laikā.

 

Prasības pasākuma norises vietai

   

4.1.   Apmeklētāju evakuācijas plānu ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, masu nekārtības u.c);

4.2.     Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas punktu;

4.3.   Stāvvietas ar speciālām norādēm komandu un oficiālo personu transporta novietošanai; 

4.4.    Telpa, kurā var notikt spēles organizatoriskā sapulce; 

4.5.    Speciāli iedalīts un pēc iespējas lielākā attālumā viens no otra izvietots, sektors kluba (laukuma saimnieka) un viesu komandas līdzjutējiem; 

4.6.     Speciāli sagatavots drošības koridoru – izejai uz hokeja laukumu komandām un tiesnešiem (tikai OHL un JAHL čempionātā); 

4.7.   Speciāli norādīta vieta NMP mašīnai un personālam, ja to paredz Pasākuma nolikums;

4.8.    Reglamenta prasības p.5.2. izpildi.

4.9.   Telpa dopinga pārbaužu veikšanai;

 

Apmeklētāju atbildība pasākuma norises vietā

 

5.1. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana Pasākuma norises vietā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, ja Apmeklētājs atsakās atstāt aizliegtās lietas ārpus Pasākuma norises teritorijas, vai Apmeklētājs nepiekrīt personīgo mantu apskatei, kā arī tad, ja Kārtības uzturētāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

5.1.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;

5.1.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas netraucēti vērot Pasākumu;

5.1.3. ietekmē Pasākuma gaitu;

5.1.4. var bojāt vai bojā Pasākuma norises vietas, vai Rīkotāja īpašumu;

5.1.5. pārkāpj normatīvos aktus;

5.1.6. pārkāpj šo Reglamenta vai citus noteikumus, kas jāievēro Pasākuma laikā, piemēram, neievēro Pasākuma norises vietā noteiktus ierobežojumus:

 • iekļūšanu spēles laukumā vai Apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;
 • stāvēšanu evakuācijas ceļos;
 • kāpšanu uz Pasākuma norises vietas struktūrelementiem;
 • priekšmetu vai vielu mešanu uz spēles laukumu vai pūlī, vai kādam citam

Apmeklētājam;

 • smēķēšanu neatļautā vietā.

 

5.2. Pasākuma teritorijā aizliegts ienest un/vai lietot: 

 • visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces;
 • dūmu sveces, pirotehniskas lāpas vai jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;
 • ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
 • viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
 • radioaktīvus materiālus;
 • narkotiskās un psihotropās vielas;
 • lāzeriekārtas;
 • skaņas pastiprināšanas ierīces, taures, svilpes, u.tml.

(izņemot ar Rīkotāja rakstisku saskaņojumu);

 • radio raidītājus;
 • karogus vai plakātus, kuru ienešana pasākuma teritorijā iepriekš nav saskaņota ar Rīkotāju (izņemot spēlējošu komandu karogus, banerus kas nav lielāki par 2m x 1,5m);
 • karogus ar jebkura cita materiāla kātiem izņemot plastmasu, vai ja plastmasas kāts garumā pārsniedz 1,5 m;
 • lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.);
 • jebkuru citu objektu, kas pēc Rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem Apmeklētājiem vai Pasākumam.
 • Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu;
 • Pasākuma teritorijā aizliegts atrasties ejās, uz kāpnēm, radīt šķēršļus skatītāju un dalībnieku kustībai, kāpt uz krēsliem, lēkāt, sarīkot prettiesisku darbību imitāciju, atrodoties tribīnēs, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām, radīt kaitējumu sporta būves un skatītāju īpašumam, kā arī iziet uz spēles laukumu;
 • Pasākuma teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas;
 • Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, citus priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz pasākuma apmeklētāja seju;
 • Apmeklētājam jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu nakts laikā (laiks no pulksten 22:00 līdz pulksten 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes.

 

Prasības apmeklētāju kontrolei norises vietā

 

6.1. Gadījumā, ja atbildīgais par sabiedrisku kārtību un drošību nolemj, ka drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešams aizkavēt skatītāju grupu arēnā uz laiku, kamēr izklīst citi skatītāji, viņam ir tiesības to darīt, iepriekš informējot grupas kontaktpersonu.

 

Prasības viesu klubam

 

7.1. Gadījumā, ja uz kādu pasākumu viesu komanda organizē līdzjutēju grupu, klubam 24 (divdesmit četras) stundas pirms attiecīgā pasākuma par to rakstiski jāinformē pretinieku klubs un LHF. 

 

Prasības kārtības uzturētājiem

 

8.1. Nepieciešamo kārtības uzturētāju skaitu uz katru pasākumu nosaka Rīkotājs;

OHL

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda HK Mogo MGO3565
Komanda HK Zemgale ZMG3661
Komanda HK Liepāja LPJ3352
Komanda HK Olimp OLI3645
Komanda HS Rīga RIG3419
Komanda HK Dinaburga DGV3413
Komanda HK Prizma/IHS PRZ3612
   
   
   
SpēlētājiP
Spēlētājs Gatis Gricinskis Gricinskis53
Komanda HK Zemgale/LLU Ozoliņš51
Komanda HK Zemgale/LLU Jekimovs50
Komanda HK Mogo/LSPA Sarkanis45
Komanda HK Mogo/LSPA Bajaruns43
Komanda HK Liepāja Plānics43
Komanda HK Liepāja Seliutin42
Komanda HK Mogo/LSPA Ozoliņš41
Komanda HK Mogo/LSPA Bucenieks38
Fona attēlsFona attēls