Nolikums

OPTIBET HOKEJA LĪGA

2020.gada 84.Latvijas Čempionāta hokejā nolikums

 

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Noskaidrot 2020.gada Latvijas čempionu hokejā.

1.2. Pilnveidot hokejistu meistarību un gatavot rezerves Latvijas hokeja valstvienībai, ievērojot Latvijas nacionālās izlases, U-20 un U-18 izlašu intereses.

1.3. Popularizēt hokeju valstī.

 

2. Čempionāta vadība

2.1. Optibet Hokeja līgas čempionātu (turpmāk Čempionāts) organizē un vada Latvijas Hokeja Federācija (turpmāk LHF).

2.2. Saskaņā ar šo nolikumu, sacensību tiešo vadību nodrošina LHF Sporta direktors.

2.3. 2020.gada Čempionāts notiek atbilstoši:

2.3.1. IIHF hokeja spēles noteikumiem;

2.3.2. LHF valdes lēmumiem;

2.3.3. Nolikumam par 2020. gada Optibet Hokeja līgas čempionāta sarīkošanu un tā pielikumiem;

2.3.4. LHF “Disciplināro sodu” nolikumam;

2.3.5. LHF Drošības reglamentam;

2.3.6. Citiem saistošiem LHF valdes un komisiju lēmumiem un apstiprinātajiem noteikumiem.

2.4. Čempionāta spēļu uzraudzību veic LHF Sporta direktors, OHL direktors un LHF Sacensību direktors.

2.5. Čempionāta organizatoriskos jautājumus  izskata direktorātos, kurus vada LHF Sporta direktors vai Čempionāta direktors.

2.6. Visus nolikuma, noteikumu pārkāpumus un pareizi iesniegtos protestus izskata un lēmumu pieņem LHF Disciplinārā komisija. LHF disciplinārās komisijas lēmumus apelācijas kārtībā 10 dienu laikā var pārsūdzēt LHF valdē, kuras lēmums ir galīgs.

3. Laiks un vieta

3.1. 2020.gada Čempionāts notiek no 2019.gada 7.septembra līdz, LHF valdes apstiprinātajā spēļu kalendārā, paredzētajam laikam.

3.2. Čempionāta spēles atļauts rīkot tikai LHF apstiprinātās ledus hallēs.

3.3. Par haļļu atbilstību Čempionāta rīkošanai lemj LHF apstiprinātā Haļļu pieņemšanas komisija.

3.4. Ikvienam Čempionātā startējošam klubam jānosaka savs mājas spēļu laukums, par ko rakstiski, pievienojot apliecinājumu par noslēgtu līgumu ar halli, kurā tiks aizvadītas Čempionāta mājas spēles, jāinformē LHF sacensību vadība.

 

4. Dalībnieki

4.1. Čempionātā var piedalīties Latvijas hokeja klubi, kuri ir LHF biedri vai biedru kandidāti, kas samaksājuši biedru naudu par 2018.gadu, pilnībā nokārtojuši visas iepriekšējo gadu finansiālās saistības ar LHF un apmaksājuši dalības maksu startam Čempionātā, un LHF valdes apstiprināti ārzemju klubi.

4.2. Komandu, kura piedalās Čempionātā jāvada (galvenais treneris) tikai licencētam A, B vai C kategorijas trenerim. Šī noteikuma neizpildes gadījumā komanda pie Čempionāta netiek pielaista. 

4.3. Čempionātā atļauts piedalīties tikai LHF 2019./2020.gada sezonai licencētajiem hokejistiem.

4.4. Klubi, kuri startē Čempionātā, ir atbildīgi par savas komandas spēlētāju veselības apdrošināšanu, kā arī par spēļu vispārējo obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (publiska pasākuma organizatora civiltiesiskā apdrošināšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.298).

4.5. Čempionātā atļauts piedalīties hokejistiem, kuri dzimuši 2002.gadā un vecākiem.

4.6. Pielaist Čempionātam 2003.gadā dzimušos hokejistus var tikai izņēmuma kārtā un tikai ar treneru padomes atļauju.

4.7. Par visiem 2002.gadā dzimušajiem un jaunākiem hokejistiem (kuriem Čempionāta uzsākšanas dienā nav pilni 18 gadi), kopā ar vārdisko pieteikumu un papildus pieteikumu, jāiesniedz pilnībā aizpildīta speciālā veidlapa, gados jaunāka gadagājuma hokejista atļauja spēlēšanai vecākā vecuma grupā (LHF mājas lapā sadaļā „Par LHF" apakšpunktā̄ „Dokumenti").

4.8. Katrai komandai, uzsākot Čempionātu, atļauts pieteikt ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) hokejistus, ieskaitot vārtsargus. Līdz 2020.gada 30.janvārim visām komandām no iepriekš Čempionātam pieteikto hokejistu skaita jānosaka tie 30 (trīsdesmit) hokejisti, ieskaitot vārtsargus, kuri turpinās Čempionātu. Pēc 2020. gada 30.janvāra pieteikt un atsaukt spēlētājus, kā arī veikt izmaiņas komandā pieteikto hokejistu skaitā nav atļauts, un to kopskaits nedrīkst pārsniegt 30 hokejistus, ieskaitot vārtsargus.

4.8.1. Pēc 2020.gada 30.janvāra spēlētājs nedrīkst atrasties cita čempionāta pieteikumā.

4.9. Klubiem, kuriem ir pieteiktas komandas Optibet hokeja līgā un Junioru Attīstības Hokeja līgas čempionātā, kopā ar komandas vārdisko pieteikumu,  atļauts papildus pieteikt un vienlaikus (bet ne vienā dienā) izmantot kā Optibet hokeja līgas, tā Junioru Attīstības Hokeja līgas un U-17 spēlēs 11 spēlētājus, (vienu vārtsargu un desmit laukuma spēlētājus), kuri dzimuši 2000.gadā un vēlāk.

4.9.1. Jaunākie 11. spēlētāji ir jāiekļauj papildus pieteikumā un viņi ir tiesīgi spēlēt gan OHL gan JAHL spēlēs arī pēc 2020.gada 30.janvāra. 

4.10. Tiem OHL klubiem, kuriem ir sadarbības līgums ar kādu no klubiem, kuriem ir Junioru attīstības hokeja līgas vai U-17 komandas, ir atļauts pieteikt un vienlaikus (bet ne vienā dienā) izmantot kā Optibet hokeja līgas, tā Junioru attīstības hokeja līgas un U-17 spēlēs 11 spēlētājus (vienu vārtsargu un desmit laukuma spēlētājus), kuri dzimuši 1999.-2003. gadā. Šiem spēlētājiem jābūt kopējā 30 spēlētāju skaitā komandas pieteikumā Optibet hokeja līgā. Šos spēlētājus var pieteikt un atsaukt no komandas pieteikuma un viņi ir tiesīgi spēlēt gan OHL gan JAHL spēlēs arī pēc 2020.gada 30.janvāra. 

4.10.1. Līdz 2019.g. 1.oktobrim OHL klubiem ir atļauts slēgt sadarbības līgumus, ar citiem LHF klubiem 

4.11. Ja kāds OHL kluba spēlētājs startē citas Valsts čempionātā tad vienlaicīgi spēlēt arī OHL var tikai 1999. – 2002. gadā dzimušie hokejisti.

4.12. Spēlētājs drīkst atrasties kluba komandas pamatpieteikumā un vēl divos  sava kluba papildus pieteikumos LHF rīkotajiem čempionātiem.

4.13. Ja komandas pieteikumā uz spēli iekļauti 2000.gadā līdz 2003. gadam dzimuši hokejisti, tad:

4.13.1. Ja pieteikumā iekļauti 2 (divi) šādi hokejisti, atļauts uz spēli kopā pieteikt ne vairāk kā 22 (divdesmit divus) spēlētājus;

4.13.2. Ja pieteikumā iekļauts 1 (viens) šāds hokejists, atļauts uz spēli kopā pieteikt ne vairāk kā 21 (divdesmit vienu) spēlētāju;

4.13.3. Ja pieteikumā nav iekļauti šādi hokejisti, tad uz spēli atļauts pieteikt ne vairāk kā 20 (divdesmit) spēlētājus;

4.14. Ikvienā  kluba komandā atļauts pieteikt 5 (piecus) ārvalstu hokejistus.

4.15. Vairāk ārvalstu hokejistu izmantošanu kluba komandā Čempionāta spēlēs izņēmuma gadījumā var atļaut tikai LHF valde.

 

5.  Sarīkošanas kārtība

5.1. Čempionāta pirmajā etapā  komandas izspēlē  5 apļus (katra ar katru), pēc kuriem tiek noteiktas 6 labākās komandas, atbilstoši  punktu summai, kuras kvalificējas Čempionāta otrajam etapam - izslēgšanas turnīram.

5.1.1. Čempionāta 5. apļa mājas spēles tiek noteiktas pēc 2018./2019. OHL sezonas rezultātiem. Mājas spēles tiek aizvadītas pie augstāku vietu ieguvušās komandas. (HK Dinaburga 7.vieta un Olimp Royal Casino 8.vieta)

5.2. Pēc Čempionāta pirmā etapa tiek noskaidrotas komandas, kuras izcīnījušas 7.-8. vietu atbilstoši iegūto  punktu summai.

5.3. Čempionāta otrajā etapā 1.-6. vietu ieņēmušās komandas izspēlē izslēgšanas turnīru:

5.3.1.  Pirmajā kārtā piedalās komandas, kas ieguvušas attiecīgi 3.-6.vietu regulārajā Čempionātā. 3.vietas ieguvējs spēlē ar 6.vietas ieguvēju, 4.vietas ieguvējs spēlē ar 5.vietu. Spēles notiek līdz kādas komandas 2 (divām) uzvarām. Uzvarētāji kvalificējas Čempionāta pusfinālam.

5.3.2. Pusfinālā spēlē 1. vietas ieguvējs pret komandu, kas uzvarējusi pirmajā kārtā un regulārajā sezonā ieguvusi zemāko vietu, attiecīgi 2.vietas ieguvējs pret komandu, kas uzvarējusi pirmajā kārtā un regulārajā sezonā iegusvusi augstāko vietu. Spēles notiek līdz kādas komandas 4 (četrām) uzvarām. Uzvarētāji kvalificējas Čempionāta finālam;

5.3.3. Čempionāta finālu spēlē līdz kādas komandas 4 (četrām) uzvarām.

5.3.4. Laukuma priekšrocības Čempionāta otrajā etapā iegūst, Čempionāta pirmajā etapā augstāku vietu ieņēmušās komandas – pirmajā kārtā pirmā un nepieciešamības gadījumā trešā spēle tiek aizvadīta augstāku vietu  regulārajā čempionātā ieņēmušās komandas mājas hallē. Attiecīgi pusfinālā un finalā pirmā, otrā un nepieciešamības gadījumā piektā un septītā spēle tiek aizvadīta augstāku vietu regulārajā čempionātā ieņēmušās komandas mājas hallē.

5.3.5. Precīzs izslēgšanas spēļu kalendārs tiek publicēts LHF mājaslapā.

5.4. Čempionātā 3.vietu iegūst komanda, kas zaudējusi izslēgšanas spēļu pusfinālā, bet ieguvusi augstāku vietu Čempionāta pirmajā etapā.

5.5. Čempionāta pirmajā etapā spēles ilgums pamatlaikā 3 x 20 minūtes tīrais spēles laiks ar ledus gatavošanu pēc katra perioda;

5.5.1. neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc 2 (divu) minūšu pārtraukuma bez ledus gatavošanas, tiek spēlēts piecu minūšu papildlaiks, trīs pret trīs (3:3), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem;

5.5.2. ja spēles rezultāts pēc papildlaika joprojām ir neizšķirts, pēc sausās ledus gatavošanas, tiek nozīmēta  5 (piecu) pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. Ja rezultāts vēl joprojām ir neizšķirts, komandas izpilda pa vienam pēcspēles metienam līdz uzvarētāja noskaidrošanai. Metienu sēriju uzsāk viesu komanda;

5.6. Čempionāta otrā etapa spēlēs spēles ilgums pamatlaikā 3 x 20 minūtes tīrais spēles laiks ar ledus gatavošanu pēc katra perioda;

5.6.1.neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc 2 (divu) minūšu pārtraukuma bez ledus gatavošanas, tiek spēlēts 10 (desmit) minūšu papildlaiks, trīs pret trīs (3:3), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem;

5.6.2. ja spēles rezultāts pēc papildlaika joprojām ir neizšķirts, pēc sausās ledus gatavošanas, tiek nozīmēta  5 (piecu) pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. Ja rezultāts vēl joprojām ir neizšķirts, komandas izpilda pa vienam pēcspēles metienam līdz uzvarētāja noskaidrošanai. Metienu sēriju uzsāk viesu komanda;

5.6.3. Čempionāta  izslēgšanas spēļu finālsērijā, neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc ledus gatavošanas, tiek spēlēts 20 (divdesmit) minūšu papildlaiks, trīs pret trīs (3:3), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem;

5.6.4. ja spēles rezultāts pēc papildlaika joprojām ir neizšķirts, pēc sausās ledus gatavošanas, tiek nozīmēta 5 (piecu) pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. Ja rezultāts vēl joprojām ir neizšķirts, komandas izpilda pa vienam pēcspēles metienam līdz uzvarētāja noskaidrošanai. Metienu sēriju uzsāk viesu komanda;

5.6.5. Čempionāta  izslēgšanas spēļu finālsērijas septītajā spēlē,  neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, pēc ledus gatavošanas, tiek spēlēts 20 (divdesmit) minūšu papildlaiks, pieci pret pieci (5:5), līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Ja pirmais papildlaiks beidzas bez vārtu guvuma, pēc ledus gatavošanas spēle tiek turpināta otrajā 20 minūšu papildlaikā, tad trešajā u.t.t. līdz kāda no komandām gūst uzvaras vārtus

5.7. Spēles pārtraukumi starp periodiem - 17 min.

5.8. Ar Čempionāta direktorāta lēmumu spēļu laikā var tikt izmantotas reklāmas pauzes. 

5.8.1. Katrā periodā ne vairāk kā 2 (divas) reklāmas pauzes.

5.9. Spēļu sākums darba dienās ne agrāk kā 18.30 un ne vēlāk kā 19.30, sestdienās, svētdienās un brīvdienās ne agrāk kā 13:00 un ne vēlāk kā 19:30.

5.10. Spēļu sākuma laiki var mainīties, ievērojot Čempionāta direktorāta lēmumus un LHF mediju partnera intereses, lai nodrošinātu spēļu translācijas tiešraides televīzijā vai citos mediju kanālos.

 

6. Vienas spēles sarīkošanas kārtība

6.1. Spēlei jānotiek kalendārā paredzētajā laikā.

6.2. Tikai Čempionāta direktoram un LHF Sporta direktoram vai citam LHF nozīmētam atbildīgam darbiniekam ir tiesības mainīt kalendārā paredzētās spēles datumu un/vai sākuma laiku, ja iestājušies “force major” apstākļi.

6.3. 60 minūtes pirms spēles sākuma komandas  no spēles sekretāra saņem spēles pieteikuma veidlapas, 45 minūtes pirms spēles sākuma komandas pārstāvjiem  jāiesniedz spēles sekretāram sastāva pieteikums. Kā pirmajiem tas jāiesniedz viesu komandai.

6.4. 45 minūtes pirms spēles sākuma, uz halles tablo,  jāieslēdz atpakaļskaitīšanas laiks.

6.5. Spēles sākuma laiks jānorāda tas laiks, kad tiks izdarīts pirmais ripas iemetiens.

6.6. Viesu komandai uz ledus jāiznāk ne vēlāk kā 2:00 min., mājinieku komandai 1:45 min. pirms spēles sākuma.

6.7. Laukuma saimniekam pirms spēles noteiktā sākuma laika, jānodrošina komandām 15 minūšu iesildīšanās uz ledus, kā arī jāparedz 15 minūtes ledus sagatavošanai, kopā 30 minūtes pirms spēles sākuma laika.

6.8. Laukuma saimniekiem 30 minūtes pirms spēles (līdz ar iesildīšanās uz ledus laika sākumu) un tās laikā jānodrošina licencēta medicīnas personāla klātbūtne.

6.9. Čempionāta izslēgšanas spēlēs, klubam, laukuma saimniekiem, jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atrašanās ledus hallē.

6.10. Medicīnas personālam līdz komandu iziešanai uz iesildīšanos obligāti jāparakstās spēles pieteikumā, norādot sava medicīnas darbinieka sertifikāta numuru vai uzspiežot ārsta zīmogu. 

6.10.1 Ja spēles laikā ir aizdomas, ka kāds no spēlētājiem guvis traumu, spēles sekretāram jāizdara atzīme protokolā ar medicīnas personāla (parakstu) apstiprinātu traumas raksturu.

6.11. Spēlei obligāti jāsākas ne vēlāk par 30 (trīsdesmit) minūtēm pēc noteiktā tās sākuma laika (ieskaitot komandu iesildīšanās laiku).

6.12. Ja līdz noteiktajam spēles sākuma laikam sertificēts medicīnas personāls nav ieradies un parakstījies spēles pieteikumā, spēle nevar sākties. Visus šādus gadījumus izskata Disciplinārā komisija.

6.13. Spēle var sākties, ja spēles protokolā ierakstīti un uz sasveicināšanos laukumā izgājuši 11 spēlētāji, tajā skaitā vārtsargs: 

6.14. Spēlētājs, kurš nav iekļauts komandas pieteikumā uz spēli un nav ierakstīts protokolā nevar piedalīties spēlē̄.

6.15. Ja šādu, spēlei nepieteiktu hokejistu, sekretārs atklāj spēles gaitā, galvenajam tiesnesim viņš nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku.

6.16. Ja šāds, spēlei nepieteikts spēlētājs atradās uz laukuma vārtu gūšanas brīdī, vārtu guvums netiek ieskaitīts.

6.17. Ja šāds, spēlei nepieteikts, spēlētājs izdara noteikumu pārkāpumu, galvenajam tiesnesim viņš nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku, bet sods jāizcieš komandas trenera nozīmētam spēlētājam.

6.18. Ja tiek konstatēts fakts, ka spēlē piedalījies hokejists, kurš dotajā brīdī nav komandas pieteikumā čempionātam, komandai tiek piešķirts zaudējums konkrētajā spēlē. LHF disciplinārā komisija pieņem lēmumu par attiecīgās komandas sodīšanu.

6.19. Pēc spēles sākuma spēles sekretāram aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas protokolā ierakstīto komandu spēlētāju sastāvos (papildināt vai izsvītrot no protokola kādu spēlētāju). Ja kāda no komandām šo noteikumu neievēro, tad ar disciplinārās komisijas lēmumu tai var piešķirt zaudējumu spēlē, bet mača tiesnesis un sekretārs, kuri veica izmaiņas protokolā ierakstīto spēlētāju sastāvā pēc spēles sākuma, var tikt sodīti atbilstoši tiesnešu komitejas lēmumam.

6.20. Spēles laikā, uz komandas rezervistu soliņa atļauts atrasties ne vairāk kā 6 (sešiem) pieteikumā norādītajiem komandas oficiālajiem pārstāvjiem.

6.21. Laukuma saimniekiem jānodrošina laukuma un brigādes tiesneši ar tēju un dzeramo ūdeni (ne mazāk par 8 x 1 litra, neatvērtām, pudelēm laukuma tiesnešiem)

6.22.  Laukuma saimniekiem jānodrošina pretinieku komanda ar dzeramo ūdeni (ne mazāk par 20 litriem). 

6.23. Laukuma saimniekiem 60 min. pirms spēles, spēles laikā un 60 min. pēc spēles jānodrošina  interneta pieslēgums, vismaz 50 mbps, pie tiesnešu galdiņa un tiesnešu brigādes telpās, spēles pārraidīšanai internetā LHF mājas lapā (on-line) un interneta televīzijā. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.

6.24. Laukuma saimniekiem spēles sekretariāts jānodrošina ar printeri un kopētāju, dokumentācijas pavairošanai. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.

 

 

7. Papildinājumi sacensību noteikumos

7.1. Čempionātā  pieteiktajiem spēlētājiem jābūt pastāvīgam spēlētāja numuram kontrastējošā krāsā spēles kreklam, kas obligāti ierakstāms komandas pieteikumā čempionātam. Par minētās prasības neievērošanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.

7.2. Uz abu krāsu komandas formas tērpiem, kontrastējošā krāsā spēles kreklam, obligāti jābūt spēlētāju uzvārdiem, uz formas tērpa muguras, numura zīmēm saskaņā ar hokeja spēles noteikumiem. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.

7.3. Par spēlētāju kurš Čempionāta spēlē iesaistās ar atšķirīgu spēlētāja numuru nekā to, kas ierakstīts komandas pieteikumā čempionātam tiek rakstīts disciplinārais ziņojums.

7.4. Atļaut piedalīties Čempionāta spēlē ar neatbilstošu spēlētāja numuru vai pieprasīt nomainīt spēles kreklu (krekls nosmērēts ar asinīm, saplēsts vai kā savādāk bojāts) var tikai spēles galvenais tiesnesis un/vai spēles inspektors. Šajā gadījumā nav atļauts izmantot čempionātam pieteikta spēlētāja numuru.

7.5. Komandas ir tiesīgas noteikt savas komandas labāko spēlētāju, kura spēles forma var atšķirties no pārējās komandas spēles formās. Izmantojot šīs tiesības, komanda šim spēlētājam nodrošina tādu pašu spēles kreklu un spēļu getras, kādi tie ir pārējai komandai.

7.6. Spēles protokolā kā uzvaras vārtu guvējs tiek atzīmēts spēlētājs, kurš realizējis pēcspēles metienu, pēc kura ir noteikts sacensības uzvarētājs.

7.7. Laukuma saimniekam ir jānodrošina sistēma “video gols”, kā arī operators sistēmas apkalpošanai.

7.8. Sistēmu “video gols” spēles tiesnešiem atļauts izmantot, lai noskaidrotu vai:

7.8.1. Ripa pilnībā šķērsojusi vārtu līniju;

7.8.2. Ripa pilnībā šķērsojusi vārtu līniju, pirms vārti izkustināti no vietas (saskaņā ar hokeja spēles noteikumu punktu nr.98);

7.8.3. Ripa pilnībā šķērsojusi vārtu līniju pirms  perioda beigu signāla;

7.8.4. Ripa raidīta vai mesta vārtos ar roku, kāju vai ar nodomu virzīta ar kādu citu uzbrukumā esoša spēlētāja ķermeņa daļu;

7.8.5. Ripa vārtos atlēkusi no laukuma tiesneša;

7.8.6. Ripu, pirms tā pilnībā šķērsojusi vārtu līniju, uzbrūkošās komandas spēlētājs raidījis ar augstu paceltu nūju (virs vārtu pārliktņa augstuma);

7.8.7. Ripa raidīta vārtos pēc tam, kad uzbrūkošās komandas spēlētājs bloķējis vārtsargu (“vārtsarga bloķēšana”);

7.9. Trenerim pēc vārtu guvuma ir tiesības pieprasīt “Coach challenge”, lai izskatītu vārtu guvumu pēc 7.7. nolikuma apakšpunktiem. Ja lēmums uz ledus paliek nemainīgs,  komanda zaudē 30 sekunžu pārtraukumu (Time-out). Ja lēmums tiek mainīts, tad komanda saglabā savu 30 sekunžu pārtraukumu (Time-out).

7.9.1. Lai komandas trenerim būtu tiesības izmantot “Coach challenge”, komanda nedrīkst būt izmantojusi savu 30 sekunžu pārtraukumu (Time-out);

7.10. LHF Tiesnešu sektors pēc spēles video materiālu izskatīšanas ir tiesīgs veikt spēlētāju  statistikas precizēšanu. 

7.11. Tiesnešu komitejai pēc spēles video materiālu izskatīšanas ir tiesības papildus piešķirt vai anulēt jebkuru spēles laikā piešķirto lielo sodu. Par pamatu tiek uzskatīts televīzijas translācijas ieraksts.

7.12. Spēlētājs, kuram piespriesta diskvalifikācija, nedrīkst tikt pieteikts vai atsaukts no komandu pieteikumiem diskvalifikācijas izciešanas laikā. 

7.13. Par visiem jautājumiem saistībā ar attiecīgo klubu, tā spēlētājiem, vadību, personālu, Čempionāta izspēles kārtību, kalendāriem, u.tml. Čempionāta direktors un LHF pārstāvji kontaktēsies tikai ar OHL direktorāta oficiālajiem kluba pārstāvjiem.

7.14. Sākot Čempionāta otro etapu tiek dzēsti visi iepriekš piešķirtie 10 minūšu disciplinārsodi.

 

8 . Pieteikumi

8.1. Komandu vārdiskais pieteikums dalībai Čempionātā jāiesniedz LHF līdz 2019.gada 20.augustam.

8.2. Kopā ar vārdisko pieteikumu jāpievieno apstiprinājums par nolikuma 18.1. sadaļā noteikto Čempionāta dalības maksas veikšanu un apliecinājums par noslēgtu līgumu ar halli, kurā tiks aizvadītas Čempionāta mājas spēles, kā arī 4.4. sadaļā minēto civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija. 

8.3. Pilnībā aizpildīti vārdiskie pieteikumi uz LHF apstiprinātas veidlapas (LHF mājas lapā sadaļā „Par LHF" apakšpunktā „Dokumenti") līdzdalībai Čempionātā jāiesniedz kopā ar  aizpildītām speciālajām veidlapām, t.sk. par hokejistiem, kuri dzimuši 2001.gadā vai jaunāki (attiecīgi kuriem uz čempionāta sākšanas datumu nav pilni 18.gadi) un iekļauti papildu pieteikumā.

8.4. Līdz ar vārdisko pieteikumu klubiem elektroniskā veidā, nosūtot uz lhf@lhf.lv, jāiesniedz: 

8.4.1. Spēlētāju foto komandas spēles kreklā 3x4 cm (pases foto vertikālā formātā) .PDF vai .JPG formātā;

8.4.2. Komandas oficiālajām personām (uzvalkā ar kaklasaiti) foto 3x4 cm (pases foto vertikālā formātā) .PDF vai .JPG formātā;

8.4.3. Komandas foto .PDF vai .JPG formātā.

8.5. Ārvalstu hokejistiem un Latvijas klubu spēlētājiem, kuri maina piederību klubam, piesakot viņus dalībai Čempionātā, jābūt pilnībā nokārtotām IIHF vai LHF pārejas kartēm.

8.6. Spēlētāju piederību klubam nosaka LHF nolikums „Par spēlētāju pāreju”.

8.7. Ja spēlētājs, kurš pieteikts Čempionātam maina kluba piederību, vecā kluba pienākums ir atsaukt spēlētāju no Čempionāta pieteikuma.

8.8. Papildu pieteikumi līdz 2020.gada 30. janvārim iesniedzami LHF birojā katru darba dienu no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās Čempionāta spēles.

8.9. Izmaiņas pieteikumos iespējams veikt izmantojot elektronisko pastu. Šajos gadījumos vērā tiek ņemta pieteikuma noformējuma pareizība, ieskaitot visu nepieciešamo parakstu esamību papildu pieteikumā, visu nepieciešamo papildu dokumentu esamību un elektroniskā pasta saņemšanas laiku LHF.

8.10. Visu komandas pieteikumā minēto personu profili tiek publicēti LHF mājas lapā, lai nodrošinātu caurskatāmību un godīgas spēles principu ievērošanu, atbilstoši Čempionāta nolikumam.

8.11. Komandas Čempionātam var pieteikt līdz 10 (desmit) oficiālajiem komandu pārstāvjiem.

8.12. Personas, kuras atļauts pieteikt Čempionātam:

   • Spēlētājs;
   • Kluba vadītājs;
   • Treneris;
   • Medicīnas personāls;
   • Ekipējuma menedžeris.

 

9. Uzvarētāju noteikšana

9.1. Komandu vietas Čempionātā tiek noskaidrotas atbilstoši izcīnīto punktu summai.

9.2. Čempionātā par:

   9.2.1. Uzvaru pamatlaikā komandai - 2 punkti;

  9.2.2. Uzvaru papildlaikā vai pēcspēles metienos - 2 punkti;

  9.2.3. Zaudējumu papildlaikā vai pēcspēles metienos -  1 punkts;

  9.2.4. Zaudējumu pamatlaikā - 0 punkti;

9.3. Gadījumā ja, Čempionāta noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kura atbilst  kritērijiem, kas ir sarindoti atbilstoši svarīguma pakāpei:

9.3.1. Vairāk punktu savstarpējās spēlēs;

9.3.2. Labāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

9.3.3. Vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs;

9.3.4. Vairāk uzvaru visās čempionāta spēlēs;

9.3.5. Labāka vārtu starpība visās čempionāta spēlēs; 

9.3.6. Vairāk gūto vārtu visās čempionāta spēlēs; 

9.3.7. Mazāka komandas soda minūšu summa čempionātā; 

9.3.8. Mazāk spēlētāju saņēmuši “Spēles sodu” (MP-25 min);

9.3.9. Ar izlozes palīdzību.

 

10. Protesti

10.1. Ja komanda vēlas iesniegt protestu, tad kluba vadītājam vai komandas galvenajam trenerim, vai trenera asistentam nekavējoties par to jāpaziņo spēles galvenajam tiesnesim, kas spēles sekretāram, kurš mutisko pieteikumu fiksē spēles protokolā. Tas jāizdara ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla. Mutiskais protesta pieteikums jāapstiprina ar parakstu.

10.2. Rakstiskais protests, kuru parakstījis kluba vadītājs, ar izsmeļošu protesta būtības izklāstu 24 stundu laikā, skaitot no spēles sākuma laika, neskaitot brīvdienas un svētku dienas jānosūta (pasta zīmogs) vai jānogādā LHF personīgi.

10.3. Iesniedzot rakstisko protestu, klubam jāsamaksā nolikuma 18.2. sadaļā noteiktā Čempionāta protesta pieteikuma maksa. Iesniedzot LHF rakstisko protestu ir jāpievieno apliecinājums par protesta pieteikuma maksas veikšanu kopija.

10.4. Ja disciplinārā komisija vai LHF valde apelācijas kārtībā protestu apmierina, iemaksātā protesta pieteikuma maksa tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

10.5. Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par: 

10.5.1. Aizmugures stāvokli;

10.5.2. Ripas pārmetieniem;

10.5.3. Iemetienu vietas izvēli;

10.5.4. Sodu noteikšanu;

10.5.5. Ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

10.6. Ja 24 stundu laikā spēles protokolā pieteiktā protesta rakstiskais izklāsta teksts netiek iesniegts LHF, klubs tiek sodīts ar naudas sodu EUR 150,00 apmērā. Kopā ar protestu atļauts iesniegt papildus nerediģētus video materiālus Disciplinārās komisijas vajadzībām.

 

11. Klubu un arēnu pienākumi

11.1. Komandām, kuras piedalās sacensībās, jābūt diviem krāsu ziņā atšķirīgiem formas tērpu komplektiem. Viesu komanda spēles aizvada gaišās krāsas formas tērpos, laukuma saimnieki - tumšās, kontrastējošas, krāsas formas tērpos. Iespējama formas tērpu saskaņošana un krāsu maiņa starp komandām, bet tikai pirms pieteikumu uz spēli iesniegšanas.

11.2. Laukuma saimniekiem jānodrošina viesu komandai ģērbtuves 90 (deviņdesmit) minūtes pirms noteiktā spēles laika sākuma.

11.3 Hallēs, kurās notiek Čempionāta spēles, redzamā vietā jāizvieto turnīra tabulas un hallē notiekošo Čempionāta spēļu kalendārs.

11.4. Tribīnēs Čempionāta spēļu laikā jābūt atzīmētām divām sēdvietām LHF pārstāvjiem. Šīs vietas jāsaskaņo ar Čempionāta vadību.

11.5. Ja klubs pārdod biļetes uz Čempionāta spēli, tad laukuma saimniekam jānodrošina pretinieku komandai 30 bezmaksas biļetes.

11.6. Uz katru Čempionāta spēli klubam, laukuma saimniekam, sadarbībā ar halles administrāciju obligāti jānorīko atbildīgā persona, kuras vārds un telefona numurs obligāti ierakstāms komandas pieteikumā uz spēli. Par to jāinformē arī viesu komanda.

11.7. Lēmumu par sankcijām pret klubu, kas pieteicis komandu līdzdalībai čempionātā, bet turnīra gaitā atsauc komandas dalību čempionātā, pieņem LHF disciplinārā komisija un apstiprina LHF valde.

 

12. Tiesības

12.1. Biļešu tirdzniecības un to cenu noteikšanas tiesības uz Čempionāta mājas spēlēm pieder klubiem.

12.2 Komandas nosaukumā atļauts iekļaut ne vairāk kā divus nosaukumus, prioritārais ir kluba nosaukums.

12.3. Komandai nav tiesību atteikt ierašanos uz kalendārā paredzēto spēli, pamatojot to ar spēlētāju slimību, transporta trūkumu vai jebkuru citu iemeslu.

12.4. Komandu oficiālajiem pārstāvjiem un spēlētājiem nav tiesības iejaukties tiesnešu darbā vai jebkādā citā veidā traucēt tos:

12.4.1. Ieejot tiesnešu ģērbtuvēs;

12.4.2. Hokeja arēnā, spēles laikā;

12.4.3. Pēc spēles preses konferencēs, masu medijos vai sociālajos tīklos izteikt neapmierinātību par tiesnešu darbību, par pretinieku klubu vadītājiem, spēlētājiem, treneriem un čempionāta organizatoriem.

 

13. Mārketinga un reklāmas izvietošanas noteikumi 

13.1. Savas jurisdikcijas robežās LHF un Čempionāta klubi veic reklāmas darbības, pamatojoties uz līgumiem ar reklāmdevējiem un sponsoriem. 

13.2. Klubam, kopā ar haļļu īpašniekiem, jāgarantē LHF karoga izvietošana hallē, LHF logo, čempionāta logo (LHF sedz visus tehniskos izdevumus). LHF karoga un LHF logo neizvietošanas gadījumā par pārkāpumu – sods EUR 100,00 apmērā, atkārtotā gadījumā - EUR 500,00 apmērā. 

13.3. Klubam jānodrošina čempionāta logo, LHF logo un čempionāta ģenerālsponsora logo (LHF sedz izgatavošanas izmaksas) uz savas komandas formas tērpiem. Pārējās reklāmas tiesības uz savas komandas formas tērpiem, laukuma apmalēm, ledus laukuma, kur mājas spēles aizvada komanda, pieder klubiem. Visas reklāmas pirms Čempionāta sākuma obligāti jāsaskaņo ar LHF komunikāciju un mārketinga departamentu. 

13.4. Klubi ir atbildīgi par savas fanu atribūtikas, suvenīru un citiem izstrādājumiem, ražošanu un tirdzniecību. 

13.5. Klubiem ir tiesības veikt savu sponsoru produktu tirdzniecību vai degustācijas  hallē vai tās teritorijā spēļu laikā. 

13.6. Čempionāta, hokeja popularizēšanas nolūkos vai ievērojot klubu sponsoru inetreses, klubi ir tiesīgi veikt dažādas aktivitātes spēļu pārtraukumos, iepriekš saskaņojot ar LHF un informējot pretinieku komandu, nepārsniedzot spēļu pārtraukumiem noteikto laiku. 

13.7. Klubiem ir pienākums izvietot Čempionāta, Čempionāta ģenerālsponsora un LHF logo: 

   • preses konferenču norises vietā;  
   • interviju fonā; 
   • uz visām spēļu reklāmas afišām un baneriem (drukātajiem un web); 
   • videomateriālos, atbalstītāju un sadarbības partneru sadaļā; 

Reklāmu neizvietošanas gadījumā par pārkāpumu – sods līdz EUR 150,00.  

13.8. Klubiem jāsadarbojas ar LHF, lai popularizētu Čempionāta tēlu. 

13.9. Visas Čempionāta spēļu tiešraižu tiesības (TV/Interneta portālos) pieder LHF.  

13.10. LHF ir tiesības uz televīzijas, video un foto materiālu izmantošanu, kuros attēlotas atsevišķas Čempionāta spēles vai to kopums, ieskaitot spēlētāju, treneru attēlus. Ievērojot iekšējo privātuma politiku, LHF var tos izmantot, savās un LHF sponsoru aktivitātēs, ar mērķi popularizēt OHL klubus. Šādas tiesības neatceļ klubu/komandu tiesības uz šādiem materiāliem, kas fiksēti savās mājas spēlēs. Klubs ir atbildīgs par Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu ievērošanu, veicot Čempionāta norises un dalībnieku fotogrāfēšanu un/vai filmēšanu, t.sk. par fotogrāfēšanas/filmēšanas atļaujas saņemšanu no spēlētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem

 

14. Atbildība

14.1. Klubu vadītājiem, treneriem, spēlētājiem un menedžeriem ir jāievēro LHF Ētikas kodekss.

14.2. Klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu uzvedību sacensību laikā, ieskaitot stundu pirms un stundu pēc spēles. Klubi un to vadītāji atbild par žurnālistu akreditāciju gadījumos, ja noteikta ieejas maksa uz spēli, izsludinot akreditācijas noteikumus savā mājas lapā.

14.3. Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīti visi gadījumi, kad: 

14.3.1. Savlaicīgi nav ieradies medicīnas personāls;

14.3.2. Laukums nav sagatavots spēles sākšanai, ko regulārajā čempionātā izlem spēles tiesneši, izslēgšanas spēlēs, piedaloties arī spēles inspektoram; 

14.3.3. Komandā nav pietiekams spēlētāju skaits;

14.3.4. Viesu komandai ceļā sabojājies transports;

14.3.5. Citi gadījumi, kad pēc spēles galvenā tiesneša uzskatiem spēle nevar sākties noteiktajā laikā.

14.4. Par neierašanos uz spēli komandai ieskaita zaudējumu ar 0:W un Disciplinārā komisija lemj par attiecīgā soda piemērošanu.

14.5. Komanda, kas neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, sedz visus izdevumus, kas radušies pretinieka komandai, lai sarīkotu šo sacensību (tiešās ar spēli saistītās izmaksas), saskaņā ar LHF iesniegto radušos zaudējumu tāmi un disciplinārās komisijas lēmumu. 

14.5.1. Iekļaujamie izdevumi:

   • Ledus īres izmaksas;
   • Spēles tiesneši;
   • Medicīnas personāls;
   • Apsardzes darbinieki, ko apstiprina spēles galvenais tiesnesis.

14.6. Pēc otrā neierašanās gadījuma komanda var tikt izslēgta no Čempionāta un sodīta ar soda naudu saskaņā ar LHF valdes lēmumu.

14.7. Spēļu rezultāti izslēgtajai un pārējām komandām tiek ieskaitīti, ja izslēgtā komanda nospēlējusi vairāk nekā 50% turnīra spēļu. Pretējā gadījumā spēļu rezultāti turnīra tabulā tiek anulēti.

14.8. Klubs atbild un nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību hallē no brīža, kad komandas pārstāvji un skatītāji ieradušies uz kalendārā paredzēto spēli, spēles laikā un līdz brīdim, kad komandas pārstāvji un skatītāji pamet spēles norises vietu.

 

15. Tiesneši

15.1. Čempionāta spēles ir tiesīgi apkalpot LHF tiesnešu komitejas licencēti  laukuma tiesneši, kā arī starpvalstu savstarpējās apmaiņas ietvaros nozīmēti un apstiprināti tiesneši un LHF licencēti brigādes tiesneši.

15.2. Tiesnešus uz spēlēm nozīmē LHF Tiesnešu komiteja. 

15.3. Nepieciešamības gadījumā spēļu uzraudzību veic tiesnešu komitejas nozīmēti spēļu inspektori. Čempionāta otrajā etapā uzraudzību veic visās spēlēs.

15.4. Tiesnešu lēmums spēles gaitā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne klubu vadītāji, ne treneri.

15.5. Čempionāta spēles tiesā  divi galvenie tiesneši un divi līnijtiesneši, tās apkalpo tiesnešu brigāde, kuras sastāvā ir  sekretārs, divi soda laika tiesneši, tīrā laika tiesnesis, informators, statistikas tiesnesis. Izslēgšanas spēlēs papildus viens dežūrtiesnesis.

 

16. Apbalvošana

16.1. Pēc Čempionāta pirmā etapa uzvarētāju komandai tiek pasniegts kauss.

16.2. Čempionāta uzvarētājs tiek apbalvots ar ceļojošo Latvijas čempionu kausu. Spēlētāji un komandas vadība saņem čempionu zelta medaļas (kopskaitā 40).

16.3. Otrās vietas ieguvējas komandas spēlētāji un komandas vadība saņem Čempionāta sudraba medaļas (kopskaitā 40).

16.4. Trešās vietas ieguvējas komandas spēlētāji un komandas vadība saņem Čempionāta bronzas medaļas (kopskaitā 40).

16.5. LHF pasniedz speciālbalvas 2020.gada Čempionāta: 

16.5.1. Labākajam vārtsargam;

16.5.2. Labākajam aizsargam;

16.5.3. Labākajam uzbrucējam;

16.5.4. Regulārā čempionāta rezultatīvākajam hokejistam; 

16.6. LHF pasniedz speciālbalvas 2020.gada Čempionāta izslēgšanas turnīrā:

16.6.1. Fināla vērtīgākajam spēlētājam;

16.6.2. Pēdējās finālspēles laukuma tiesnešiem;

16.7. Speciālbalvu ieguvējus izvirza komandu galvenie treneri, nosakot 3 labākos savā komandā un 3 labākos no citām komandām. Rezultātus apkopo un labākos spēlētājus izvirza apstiprināšanai čempionāta direktorāts, bet apstiprina LHF valde.

 

17. Personas datu apstrāde

17.1. Iesniedzot komandas pieteikumu Latvijas Hokeja federācijā, komandas pārstāvis ir atbildīgs par iesniegto datu precizitāti un likumību, t.sk. par piekrišanas saņemšanu spēlētāju personas datu publicēšanai LHF mājas lapas vietnē neierobežotam personu lokam; 

17.2. Lai nodrošinātu godīgas spēles principus, LHF veic personas datu apstrādi attiecībā uz licencētajiem spēlētājiem un komandas pārstāvjiem; 

17.3. Personas datu apstrāde tiek veikta sekojošā apjomā: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, augums, svars un fotoattēls; 

17.4. Pamatojoties uz sporta likuma 18.2 pantu - Sportista pienākums ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus;

17.5. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai noteiktu sportista piederību komandai un grupai, attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu sportistu rezultātiem, informētu par disciplinārās komisijas lēmumiem atbilstoši sacensību nolikumam; 

17.6. Pamatojoties uz sporta ētikas un godīgas spēles principiem, kā arī uz Sporta likuma 15.1 pantā noteikto, jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti (t.sk. spēlētāju relativitātē) publicējami nesagrozīti, lai aizstāvētu sabiedrības intereses; 

17.7. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu LHF var veikt pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu sporta notikuma atspoguļošanai mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī veikt rezultivitātes un statistikas datu publicēšana. 

 

18. Finansiālie noteikumi

18.1. 2020.gada Čempionāta komandām noteikta dalības maksa EUR 700,00 apmērā, kas nomaksājama līdz komandas vārdiskā pieteikuma iesniegšanai.

18.2. 2020.gada Čempionāta komandām noteikta protesta pieteikuma maksa EUR 150,00 apmērā.

18.3. LHF sedz izdevumus, kas saistīti ar:

18.3.1. Tiesnešu apmaksu, viņu komandējuma un ceļa izdevumiem;

18.3.2. Čempionāta tiešās vadības nodrošināšanu;

18.3.3. Čempionāta balvu iegādi un pasniegšanu;

18.3.4. Čempionāta reklāmas nodrošināšanu;

18.4.4. Čempionāta televīzijas translāciju nodrošināšanu.

18.4. LHF ir tiesīga pieprasīt no komandām depozīta maksu par dalību Čempionātā, pamatojoties uz LHF valdes lēmumu.

OHL

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda HK Kurbads KUR3556
Komanda HK Olimp OLI3352
Komanda HK Mogo MOG3550
Komanda HK Liepāja LIE3548
Komanda HK Zemgale ZEM3538
Komanda HK Dinaburga DIN3423
Komanda HK Prizma/IHS PRI3516
Komanda HS Rīga HSR3412
   
   
SpēlētājiP
Spēlētājs Gatis Sprukts Sprukts52
Komanda HK Liepāja Kaleinikovas50
Komanda HK Liepāja Zabis49
Komanda HK Liepāja Diļevka44
Komanda HK Kurbads Bajaruns40
Komanda HK Olimp Jeļisejevs38
Komanda HK Kurbads Zolmanis38
Komanda HK Mogo Gricinskis36
Komanda HK Prizma/IHS Bērziņš35
Fona attēlsFona attēls